Kuinka Covid-19 on vaikuttanut 15000 ihmisen kulutustottumuksiin 11 maassa?

Ferratumin 12. kansainvälinen kuluttajakäyttäytymisen kysely selvitti Covid-19-kriisin vaikutuksia kulutukseen ja taloussuunnitelmiin

Ferratum Groupin kesäbarometrin 2020 – Covid-19-erikoisversion – tulokset on julkaistu. Lähes 15 000 kotitaloutta osallistui puolivuosittain järjestettävään kyselyyn, jossa tutkittiin tällä kertaa kesän kulutuskäyttäytymistä 11 maassa. Kyselyssä kerättiin tietoa siitä, kuinka globaali koronakriisi vaikutti vastaajien elämään ja kulutuskäyttäytymiseen, mihin he käyttivät eniten rahaa poikkeustilan aikana, mitkä heidän taloudelliset suunnitelmansa ovat tuleville kuukausille ja kuinka he hoitivat talousasioitaan kriisin aikana. Kysyimme myös ostosten tekemisestä verkossa, mieltymyksistä maksutavan suhteen sekä vastaajien suurimmista peloista koronavirukseen liittyen.

Tuloksista käy ilmi, että 66% vastaajista aikoo käyttää kesäkuukausina vähemmän rahaa kuin kesällä 2019. Vain 8% vastaajista kertoi aikovansa kuluttaa saman verran tai enemmän rahaa viime kesään verrattuna. Yli 50% vastaajista perui kesäsuunnitelmansa globaalin pandemian takia. Vastaajista 25% jätti toteuttamatta ulkomaanmatkailuun liittyvät suunnitelmansa ja 15% hylkäsi suunnitelmat uuden auton ostamisesta. 

Vastaajista 58% kertoi, että kriisi ei vaikuttanut heihin taloudellisesti: heillä oli yhä työpaikka, eikä palkkatasoon ollut tullut muutoksia Covid-19-pandemian myötä. 13% vastaajista kertoi joutuneensa työttömäksi tai olevansa tällä hetkellä lomautettuna, 18% vastaajista oli saanut väliaikaisen palkanalennuksen.

Kulutus vähenee, säästäminen lisääntyy

Kysely toteutettiin 11 maassa. Vastaajista 28% kertoi, että he aikovat kuluttaa pakollisten menojen lisäksi seuraavan 2–3 kuukauden aikana maksimissaan 200 euroa, 12% aikoo kuluttaa noin 1300 euroa, ja vain 9% aikoo kuluttaa yli 2000 euroa.

Vastaajista 45% suunnittelee kattavansa kesän kulut tänä vuonna säästöjen avulla ja 31% kertoo hyödyntävänsä Ferratumilta otettua lainaa. Vastaajista 35% ei ole ottanut viime aikoina uutta lainaa, sillä he eivät ole kokeneet tarvitsevansa ylimääräistä rahaa. Vastaajista 25% kaipasi taloudellista helpotusta, mutta päätti olla ottamatta Ferratumilta lainaa, sillä he olivat huolissaan omasta takaisinmaksukyvystään. Vastaajista 20% kertoi kuluttaneensa ylipäätään tavallista vähemmän rahaa poikkeustilan aikana.

Suurin kulu Covid-19-poikkeustilan aikana

Kysyttäessä, mikä kuluerä on ollut viime kuukausien poikkeusaikana suurin, yli 50% (52%) vastasi ruokaostosten olleen suurin yksittäinen kuluerä. Seuraavana tulivat kodin parannukset (13%), vaatteet ja kengät (12%) sekä hygieniatuotteet (10%). Ihmiset tukivat myös paikallisia yrityksiä tilaamalla ruokaa suosimistaan ravintoloista (7%). 

Joissakin maissa muutos edelliseen vuoteen oli merkittävä. Esimerkiksi Norjassa kulutettiin vuonna 2018 kyselyyn osallistuneista maista eniten, 68% kotitalouden käytettävissä olevista tuloista. Tämän vuoden tulosten mukaan Norjassa käytetään vain 36% kotitalouden käytettävissä olevista tuloista kesän 2020 lomakaudella. Suomessa puolestaan käytetään tänä vuonna 34% kuukausittaisista tuloista kesäsuunnitelmiin.

Kesän 2020 suurimmat kulutuskohteet

Kaikkien 11 maan vastaajat kertoivat käyttävänsä kesän 2020 aikana rahaa eniten seuraaviin asioihin: ruokaostokset (23% budjetista), kodin parannukset (11%), lasten tarpeiden rahoittaminen (10%) ja kotimaanmatkailu (10%). 

Viro oli ainoa maa, jossa suurimmaksi kulueräksi nousi jokin muu kuin ruokaostokset. Kyselyn tulosten perusteella virolaisten suurin kuluerä tulee olemaan kotimaanmatkailu (17%). 

Yhdessä kriisin keskellä

Ferratumin kansainvälinen kysely kertoo, että koronakriisi vaikutti ihmisiin monin tavoin, myös positiivisesti. Poikkeuksellinen tilanne auttoi kehittämään uusia harrastuksia ja terveellisempiä elämäntapoja, hallitsemaan omaa taloutta paremmin, arvostamaan elämän pieniä asioita ja vahvistamaan läheisiä ihmissuhteita.

Viime kuukausien aikana suosituin aktiviteetti oli television katselu (15%), osittain varmasti pandemiaa koskevien uutisten seuraamisen vuoksi. Seuraavaksi suosituimpia ajanviettotapoja olivat videopuhelut ja puhelut ystävien ja perheen kanssa (13%), ulkoilu, kävely ja ulkona treenaaminen niissä maissa, joissa tämä oli sallittua (11%) sekä suoratoistopalvelujen katsominen (10%). 

Poikkeustilan aikana ihmiset kaipasivat eniten perheen luona vierailua (18%) sekä ystävien ja läheisten tapaamista (16%). Vain 3% vastaajista kertoi kaipaavansa toimistolle palaamista. Tämä voi johtua siitä, että etätyöskentelyyn totuttiin tai että kesästä halutaan nauttia loman merkeissä, samaan tapaan kuin ennen Covid-19-kriisiä.

Ostokset verkossa vai kivijalkaliikkeessä?

Vastaajista 68% kertoi tekevänsä ostokset mieluummin perinteisissä kivijalkaliikkeissä kuin verkkokaupoissa. Tämä eroaa aiempien vuosien tuloksista, mutta selitys on yksinkertainen: ihmiset kaipaavat ostoksille lähtemistä, sillä viime kuukausien aikana ostokset on poikkeustilan vuoksi ollut pakko tehdä pitkälti verkossa.

Yli puolet ruotsalaisista kertoo aikovansa jatkaa ostosten tekemistä verkossa (62%), kun taas suurimmassa osassa muista maista aiotaan palata kivijalkaliikkeiden pariin, kun se on taas mahdollista.

Käteinen menettää asemaansa, verkkomaksut lisääntyvät

Verkkomaksuja suosii 52% vastaajista, 25% käyttää yhä käteistä toimituksen yhteydessä ja 25% valitsee mieluiten perinteisen tilisiirron tehdessään verkko-ostoksia. Verkkomaksujen suhteen digitalisoituneimpia maita ovat Norja (86%), Australia (79%) sekä Tanska (77%). Listan toisessa päässä ovat Suomi (28%) ja Bulgaria (27%). Suomessa suositaan tilisiirtoa maksutapana (52%), kun taas bulgarialaiset pitävät enemmän käteismaksusta toimituksen yhteydessä (71%).

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin Ferratum Groupin kesän 2020 kuluttajakyselyn verkkosivuilla!

Kuinka Ferratum Groupin kesän 2020 kuluttajakysely (Covid-19-erikoisversio) toteutettiin?

• Kysely toteutettiin Ferratum Groupin toimesta, yrityksen aktiivisille asiakkaille kansainvälisesti 11 maassa, verkkopohjaisena standardisoituna kyselynä. Tulotiedot on kirjattu paikallisen valuutan mukaan, ja kesän suhteellinen kulutus on laskettu kotitalouden suhteellisen maakohtaisen kuukausittaisen käytössä olevan käyttövaran mukaan.

• Lähes 15 000 kotitaloutta osallistui tähän kyselyyn. Vastaajien ikä oli 18 ja 61 ikävuoden välillä. Vastaajista 57% oli naisia. Kyselyyn osallistuneiden kotitalouksien keskimääräiset käytössä olevat nettotulot olivat 827€–3672€. Osallistuneiden kotitalouksien keskimääräinen koko oli 3,5 henkilöä.

• Demografisten tietojen lisäksi kyselyyn vastaajilta kysyttiin heidän käytössä olevista kuukausittaisista nettotuloistaan, koronaviruksen aiheuttaman globaalin pandemian aiheuttamista muutoksista heidän elämässään sekä kulutustottumuksista, mihin he käyttivät rahaa poikkeustilan aikana, mitkä ovat heidän kulutussuunnitelmansa tuleville kuukausille ja mitä pelkoja heillä on koronan suhteen.